HBO Verpleegkundige

Als hbo verpleegkundige verpleeg, verzorg en begeleid je bewoners en/of cliënten in (acute en onvoorspelbare) hoog complexe zorgsituaties op basis van afspraken in het zorgplan. Daarbij coördineer je de zorgverlening. Ook lever je een actieve bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en stuur je (team)processen aan op het gebied van deskundigheids- en
kwaliteitsbevordering.

Op basis van vakinhoudelijk verpleegkundig leiderschap bewaak en verbeter je de kwaliteit van zorg en zie je toe op een optimale verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het team. Je levert een bijdrage aan verbetering van de verpleegkundige zorg(processen) en aan kennisontwikkeling. Dit doe je bijvoorbeeld door het bijdragen aan (wetenschappelijk) onderzoek, het doen van verbetervoorstellen en participatie in projecten en werkgroepen. Ook kun je een bijdrage leveren aan het verbeteren van zorgpaden, waarbij je protocollen, richtlijnen en procedures opstelt en implementeert. Je hebt daarbij oog voor zowel de zorgvrager(s) als de organisatie en financieel economische belangen. Dankzij jouw bijdrage is de zorgverlening zoveel mogelijk Evidence Based en aangesloten op ontwikkelingen en innovatie.

Met betrekking tot de zorgverlening zie je er op toe dat indicatiesstellingen actueel zijn of je indiceert de zorg door middel van triage op basis van klinisch redeneren. Je zorgt daarbij ook voor aansluitende zorg(leef)planen. Als spin in het web maak je afspraken over de werkverdeling, werkwijze en werkvolgorde. Je bouwt en onderhoudt relevante multidisciplinaire netwerken en je zorgt voor afstemming in de keten rondom de cliënt/bewoner. Ook verricht je
voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen en/of geprotocolleerde medische zorg in opdracht van een geneeskundige. Je geeft voorlichting aan cliënten/bewoners en verwanten. Je adviseert over de voorkoming van (verergering) van klachten en omgang met (chronische) ziekten.

Verder geef je (gevraagd en ongevraagd) ondersteuning en advies aan zorgverleners. Je bewaakt de deskundigheid in het team en je geeft klinische lessen. Je draagt zorg voor werkbegeleiding aan leerlingen en stagiairs en je werkt nieuwe collega’s in. Ten slotte fungeer je ook als vraagbaak voor collega’s ten aanzien van specifieke aandachtsgebieden en of complexe verpleegkundige zorg.

Hoe word je HBO verpleegkundige? 

Om als HBO verpleegkundige aan de slag te gaan kun je een leerwerktraject bij Thebe volgen. Je volgt de opleiding via Fontys of Avans. De volgende opleidingen zijn mogelijk: