Helpende of Helpende Plus

Helpende
Jouw rol als helpende ondersteun jij de cliënt/bewoner bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en diverse voorkomende activiteiten. Door de mens te blijven zien, onderneem jij al het mogelijke voor het optimale welzijn en welbevinden van cliënten/bewoners en zorg je ervoor dat ook de zelfredzaamheid van de cliënt/bewoner voortdurend wordt
gestimuleerd. Je bevordert een zinvolle en passende daginvulling en je biedt ondersteuning.

Op basis van het zorg(-behandel)plan ondersteun jij onze cliënten /bewoners bij ADL-activiteiten zoals wassen/douchen, het in- en uit bed komen, het aantrekken van steunkousen, de toiletgang en uiterlijke verzorging. Je ondersteunt in de maaltijdvoorziening en je ondersteunt de
cliënt/bewoner bij het eten en drinken. Daarnaast assisteer je collega’s in het zorgteam. Bijzonderheden worden door jou gesignaleerd, gerapporteerd en/of doorgegeven aan je collega’s.

Helpende (plus)
In jouw rol ondersteun jij de cliënt/bewoner bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en diverse voorkomende activiteiten. Door de mens te blijven zien, onderneem jij al het mogelijke voor het optimale welzijn en welbevinden van cliënten/bewoners en zorg je ervoor dat ook de zelfredzaamheid van de cliënt/bewoner voortdurend wordt gestimuleerd. Je bevordert een zinvolle en passende daginvulling en je draagt zorg voor een prettig woon- en leefklimaat.

Op basis van het zorg(-leef)plan ondersteun jij onze cliënten/bewoners bij ADL-activiteiten zoals wassen/douchen, het in- en uit bed komen, het aantrekken van steunkousen, de toiletgang en uiterlijke verzorging. Je ondersteunt in de maaltijdvoorziening en je ondersteunt de cliënt/bewoner bij het eten en drinken. Je ondersteunt bij voorkomende huishoudelijke werkzaamheden in de directe omgeving van de client /bewoner.

Daarnaast assisteer je je collega’s in het zorgteam en verricht je zelfstandig in laag complexe situaties een aantal (zorg)handelingen volgens het zorgplan, waarin de dagelijkse als de periodieke werkzaamheden staan omschreven, en op aanwijzingen/supervisie van verzorgenden en verpleegkundigen. Bijzonderheden worden door jou gesignaleerd en je onderneemt daarop gepaste actie, je rapporteert erover en/of je geeft het door aan je collega's.

Hoe word je Helpende (Plus)? 

Om als helpende of als helpende plus aan de slag te gaan volg je een leerwerktraject bij Thebe. Je volgt de opleiding via een ROC of via Curio. De volgende opleidingen zijn mogelijk: 

Meer weten over hoe je bij Thebe zorgprofessional kunt worden? 

We leggen het goed uit in de onderstaande poster. Heb je hier daarna nog vragen over? Neem dan contact op via thebeleert@thebe.nl