Verpleegkundig specialist

Als verpleegkundig specialist verleen je vanuit een zelfstandige behandelbevoegdheid geprotocolleerde medische zorg binnen een eigen deskundigheidsgebied. Je verricht werkzaamheden gericht op het diagnosticeren, behandelen en begeleiden van cliënten/bewoners en je biedt een integrale behandeling aan cliënten op basis van klinisch
redeneren in complexe zorgsituaties. Daarbij staan het versterken van de functionele autonomie en kwaliteit van leven van de cliënt/bewoner voorop. Dit geldt zowel in de fase waarin herstel wordt nagestreefd als in de fase waarin achteruitgang geaccepteerd wordt en in de palliatieve fase. De behandeling omvat zowel geneeskundige als verpleegkundige interventies. Je bent daarbij de verbindende schakel in de samenwerking tussen geneeskundig specialismen, tussen settingen, tussen disciplines en in de keten- of netwerkzorg.

Je vervult een brugfunctie tussen verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en andere disciplines in de zorgketen. Je regisseert de te verlenen zorg en je draagt bij aan het opstellen van een op maat gesneden behandelplan. Je vervult een rol als (regie)behandelaar binnen het eigen
deskundigheidsgebied al dan niet in samenwerking en/of onderlinge afstemming met de specialist ouderengeneeskunde, afhankelijk van de afspraken die daarover zijn gemaakt. Je bent verantwoordelijk voor de regie over het multidisciplinaire behandelproces aan de cliënt, waarvan je het geheel overziet en de coördinatie uitvoert volgens de vastgelegde afspraken.

Je volgt ontwikkelingen binnen het vakgebied, streeft naar het verbeteren van de professionele standaard, de kwaliteit van het multidisciplinaire zorgteam en de kwaliteit van zorg. Je toont leiderschap in de zorg voor de cliënt, maar ook ten behoeve van het verder professionaliseren van het vakgebied binnen je vakgroep. Ook lever je een bijdrage aan de deskundigheidsontwikkeling binnen en buiten de organisatie en de verbetering van teamprocessen. Je verzorgt (klinische) voorlichting/lessen, informatie en advies. Verder initieer je en neem je deel aan (wetenschappelijk) onderzoek en aan projecten en werkgroepen gericht op het verbeteren van zorgprocessen/zorgpaden en de kwaliteit van de medische en verpleegkundige zorgverlening.

Daarnaast voer je teamtaken uit. Je hebt als interne deskundige een adviserende rol voor de organisatie omtrent het organisatiebeleid dat het vakgebied raakt.