De Bedoeling van Thebe

Thebe staat voor waardig leven. Wij vragen om professionals die samen met de cliënt en mantelzorger de zorg zo organiseren dat die is afgestemd op de belevingswereld en achtergrond van de cliënt. Thebe stelt de zorgprofessionals, jou dus, in staat de juiste vragen te stellen en samen te zoeken naar mogelijkheden die de zelfstandigheid van cliënten ondersteunen.

Samen met de cliënt, hun naasten en andere zorgverleners werken we aan de hoogst haalbare kwaliteit van leven die past binnen zijn leefomgeving. We denken in mogelijkheden en kansen en blijven de mens achter de problematiek zien. Want ieder mens is waardevol en welkom. Zie ook onze visie in onderstaand filmpje:

De bedoeling van Thebe