Werken als behandelaar

Bij Thebe zijn diverse behandelaren in dienst. Professionals die medische, paramedische en psychosociale zorg, behandeling en begeleiding bieden, gericht op kwaliteit van leven en op het behoud van zelfstandigheid. Thebe biedt specialistische behandeling van meervoudige (complexe) problemen voor alle ouderen/kwetsbare mensen in het werkgebied van Thebe voor wie dat noodzakelijk is. Deskundig, aandachtig en toegewijd. En áltijd in samenhang met andere zorgverleners.

Waar staan de behandelaars voor?

Ook zij staan voor menslievende zorg en behandeling en leggen de nadruk op zelf, eigen & waardig. Ze zetten de expertise samen met anderen in om mensen in staat te stellen hun eigen leven te leiden.

Wat mag je van ons verwachten?

Binnen team behandeling wordt nauw samengewerkt met cliënten, hun naasten en met alle collega’s die naast de cliënt staan, altijd in samenspraak en onderlinge afstemming. Vanuit vakkennis dragen ze bij aan kwaliteit van leven, helpen mogelijkheden te (her)vinden en zijn er vooral als het moeilijk is. De expertise wordt ingezet, waar dat van meerwaarde is. Ook de behandelaars werken vanuit ‘De Bedoeling van Thebe’.
De behandelaars van Thebe zijn gedreven om het goede te doen voor de cliënt. Zij zijn gemotiveerd om samen met collega’s van zorg en andere disciplines goed te zorgen, te behandelen en te begeleiden.

De vakgroepen

Binnen Thebe hebben we de volgende vakgroepen: Artsen (specialisten oudergeneeskunde), verpleegkundig specialisten, psychologie, fysiotherapie, psychomotorische therapie (voornamelijk West-Brabant), ergotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk werk, geestelijke verzorging en muziektherapie. Binnen deze vakgroepen werken ongeveer 150 mensen.

Opleidingsmogelijkheden

Wil je binnen Thebe werken als behandelaar als onderdeel van je opleiding? Kijk dan hier.

Meer weten?

Wil je meer weten over de behandelvakgroepen bij Thebe? Check dan de artikelen in ons expertisecentrum of neem contact op via secretariaat.behandeling@thebe.nl

Vragen over Werken bij Thebe? Stel ze aan:
Team Recruitment
Thebe
Yvonne de Laat
Yvonne de Laat
Luuk Houx
Luuk Houx
Bregje van Gorkum
Bregje van Gorkum
Floortje Jansen
Floortje Jansen
Esther Langeweg
Esther Langeweg
Annemarie Pelle
Annemarie Pelle
Floor van Ommeren
Floor van Ommeren
Puck van Berkel
Puck van Berkel
Carla Jansen
Carla Jansen