Thebe Leert

Wat is Thebe Leert?

Thebe is een lerende organisatie. Thebe Leert is de beweging die zich richt op de ontwikkeling van onze nieuwe en bestaande medewerkers. We ondersteunen het studentenbeleid en we zorgen dat de verplichte bijscholing en deskundigheidsbevordering wordt gevolgd. Maar daarnaast stellen we medewerkers ook in staat zich op persoonlijk vlak te ontwikkelen en vinden we het belangrijk dat hun kennis binnen en tussen de verschillende afdelingen ook wordt gedeeld. Daar helpen we bij. In de Thebe Leert-beweging leggen we de verantwoordelijkheid om te leren in grote mate bij de medewerker zelf. Er zijn uiteraard een aantal trainingen en scholingen die verplicht gevolgd moeten worden, maar daarnaast hebben (nieuwe) medewerkers volop ruimte om zelf ideeën, ambities en vraagstukken in te brengen en bij en nascholing te volgen.

Waarom zijn we hiermee begonnen?

Het idee voor Thebe Leert vloeit voort uit ‘De Bedoeling’. Medewerkers zijn daarin de belangrijkste schakel. Door ze de mogelijkheid te bieden om zichzelf te blijven ontwikkelen, hun talenten uit te diepen en te werken aan hun loopbaan, worden ze nóg waardevoller. Dit komt uiteindelijk de dienstverlening aan de cliënten ten goede. En daar gaat het om bij Thebe.

Wat brengt het ons?

In de afgelopen jaren zorgde Thebe al voor opleidingsmogelijkheden voor medewerkers. Er waren al tal van mogelijkheden om te ontwikkelen. In de komende jaren zetten we ons verder in om nóg verder te komen tot een ‘Lerende Organisatie’. Door het aanbieden van een steeds breder spectrum aan leeractiviteiten groeien we naar een organisatie waar actieve kennisdeling en -creatie centraal staan en als vanzelfsprekend worden gezien. Hierbij wordt een groot deel van de regie aan de medewerker zelf overgelaten: Waar ligt de wens om te ontwikkelen? Waar ligt de behoefte?

De nadruk op delen van kennis

We bieden verschillende nieuwe off- en online leeractiviteiten, optimaliseren de bestaande leerlijnen en stellen leerbudget beschikbaar. Hierdoor krijgen werknemers alle kansen aangereikt om hun kennis uit te breiden en hun talenten te ontwikkelen. Daarbij ligt de nadruk op het delen van kennis: iedere werknemer heeft immers unieke talenten die voor anderen leerzaam en waardevol kunnen zijn. Deze actieve kennisdeling wordt gefaciliteerd en ondersteund door verschillende leerspecialisten, interne en externe trainers en coaches. Binnen Thebe zijn meerdere ruimtes waar leren ook fysiek plaats kan vinden. Dit noemen we de ‘Leerhubs’.

Thebe als leerwerkbedrijf

De komende jaren blijft het onze ambitie om een aantrekkelijk stage- en leerbedrijf te blijven en daarin nog verder te groeien. De processen van werven, selecteren, plaatsen en rouleren worden ook ondersteund en geoptimaliseerd.

Ten slotte zet Thebe Leert zich in om kennis uit verschillende delen van de organisatie samen te brengen en te integreren.

Meer weten? Stel je vraag via ThebeLeert@thebe.nl 

Of solliciteer direct op een van de vacatures. Klik op onderstaande link om deze direct in te zien. 

De WAUW van Thebe
Sukran Yumusak
Leerling wijkverpleegkundige (BOL)
De WAUW van Thebe
Bonny Spetgens
Verpleegkundige en leerteambegeleider
De WAUW van Thebe
Miranda Stotijn
Leerling Verpleegkundige (BBL)
De WAUW van Thebe
Tessa de Wit
Wijkverpleegkundige en leerteambegeleider