Hoe is het om een arts in opleiding te zijn bij Thebe. En wat zijn de mogelijkheden?

Opleidingsmogelijkheden voor artsen

Speciaal voor (basis)artsen is er binnen Thebe een aparte opleidingsgroep in West-Brabant. Deze groep maakt zich hard voor de collega’s van de toekomst. We bieden ook voor Aios oudergeneeskunde een veilige leeromgeving met laagdrempelig contact met de supervisors en opleiders.

Vlnr: Charlotte van Weerelt (SO), Vanessa Kartonadi (medisch secretaresse), Janneke Kraan (SO), Joyce Geurts (SO), Irene Leijten (Hoofdopleider en SO), Erica Bröcking (Waarnemend opleider en SO) en Mechtild Wijdeveld (SO).

Aansluiten bij leerbehoefte

Als arts in opleiding tot specialist (aios) krijg je het vertrouwen om te groeien. Dit doen we door altijd uit te gaan van dat wat goed gaat om van daaruit verdere groei en zelfstandigheid te stimuleren. Je wordt uitgedaagd om je in toenemende mate te bekwamen als behandelaar en je krijgt ook de mogelijkheid om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte en de leerstijl van de aios.

Hoe is het om een verpleegkundig specialist in opleiding te zijn bij Thebe. En wat zijn de mogelijkheden?

Gelijkwaardig lid

De aios is een gelijkwaardig lid van het behandelteam. Levenslang leren is hierbij een gegeven. De opleidingsgroep heeft een voorbeeldfunctie, waarbij enthousiasme voor het vak en werkplezier een heel belangrijke rol speelt, net zoals een veilig leerklimaat en een optimale feedbackcultuur.

Samenwerking en zorg voor elkaar

Binnen de medische dienst zijn we sterk in samenwerking en zorg voor elkaar. Daarom maken derdejaars aios kennis met taakdelegatie door de samenwerking met verpleegkundig specialisten en de supervisie van basisartsen en coassistenten. Ook vinden we het belangrijk dat je als aios naast de verplichte onderdelen van de opleiding, waaronder GRZ en extramurale zorg, ook kennis maakt met bijzondere doelgroepen. Binnen Thebe West Brabant zijn dit onder andere gerontopsychiatrie, palliatieve zorg, NAH en cognitieve neurorevalidatie, Korsakov, complexe psychogeriatrie, jonge mensen met dementie en parkinsonzorg.

Begeleiding bij scriptie of artikel

Mede door de samenwerking met UKON en TRANZO is er de mogelijkheid dat er vanuit Thebe begeleiding is bij het schrijven van je scriptie of een wetenschappelijk artikel. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van ons vakgebied.

Meer weten?

Wil je meer weten over de behandelvakgroepen bij Thebe? Kijk dan op deze pagina of neem contact op via secretariaat.behandeling@thebe.nl

Welke expertises zijn er allemaal bij Thebe?