MBO Verpleegkundige

Als mbo verpleegkundige verleen je verpleegkundige zorg in gemiddeld tot hoog complexe instabiele zorgsituaties. Ook begeleid je bewoners en/of cliënten en coördineer je de zorgverlening op basis van afspraken in het zorgplan. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan deskundigheids- en kwaliteitsbevordering.

Je draagt zorg voor het op- en bijstellen van zorg(leef)plannen, passend bij de indicatie. Tijdens verantwoordelijke diensten kan er sprake zijn van acute (onvoorspelbare) situaties. Hierbij kun jij de urgentie van de te verlenen zorg bepalen en de juiste zorgprofessionals betrekken. Als spin in het web maak je afspraken over de werkverdeling, werkwijze en werkvolgorde. Je stemt af met zorgpartners, maar ook in (je) netwerken. Ook verricht je voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen. Verder geef je voorlichting aan cliënten/bewoners en verwanten en kun je adviseren over de voorkoming van (verergering) klachten en omgang met (chronische) ziekten.

Je bewaakt mede de kwaliteit van zorgverlening, je geeft advies, instructie, informatie en werkbegeleiding aan leerlingen en stagiairs en je werkt nieuwe collega’s in. Je inventariseert en rapporteert knelpunten in het verpleegkundig proces, waarbij je een team overstijgende rol vervult. Je levert een bijdrage aan verbetering van zorgprocessen o.a. door participatie in projecten en werkgroepen. Ook doe je verbetervoorstellen ten aanzien van protocollen, richtlijnen en procedures en je stelt ze op of bij. Ten slotte fungeer je als vraagbaak voor collega’s ten aanzien van verpleegkundig handelen of omdat je beschikt over bepaalde expertise op een aandachtsgebied. Verder voer je trainingen uit.

Hoe word je MBO verpleegkundige? 

Om als MBO verpleegkundige aan de slag te gaan volg je een leerwerktraject bij Thebe. Je volgt de opleiding via een ROC of via Curio. De volgende opleidingen zijn mogelijk: 

Opleiding verzorgende IG voor zij-instromers

Heb je geen opleiding in de zorg, maar zou je wel graag om willen scholen naar de zorg? Dan is het mogelijk om via SwitchZ een speciaal zij-instroom traject te volgen. Klik hier om daar alles over te lezen.