• Home
 • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy

Ieder mens heeft recht op privacy. Maar als je bij ons solliciteert, dan hebben we natuurlijk wel een aantal gegevens van je nodig. Met die gegevens gaan we heel zorgvuldig om. Het gaat dan om de verwerking van de volgende gegevens.  

 • de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en sollicitanten via de website werkenbijthebe.nl; 
 • de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten tijdens de sollicitatieprocedure; 

Met dit privacy statement informeren we jou over de persoonsgegevens die Stichting Thebe Zorggroep (Thebe) verwerkt tijdens het sollicitatieproces. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat de verwerking van jouw gegevens transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We gaan zorgvuldig om met de gegevens en we zorgen er voor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals staat vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit privacy statement kan soms wijzigen als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Als er belangrijke wijzigingen zijn, dan brengen we je daarvan op de hoogte, maar we raden je ook aan dit privacy statement geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatste datum van wijziging is:  

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 13 april 2021. 

Waarom verwerken wij jouw gegevens? 

Wij gebruiken jouw gegevens om dat we deze nodig hebben om te kunnen beoordelen of je in aanmerking komt voor een baan bij Thebe 

Wij hebben jouw gegevens nodig voor: 

 • wervings- en selectiedoeleinden; 
 • om met jou te communiceren; 
 • om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor? 

Website 
Als je solliciteert op een vacature via de website werkenbijthebe.nl of rechtstreeks via iemand die bij Thebe werkt, dan worden de benodigde persoonsgegevens gevraagd, zoals je voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres, opleidingen, CV en je motivatie. 

Wanneer je via de website solliciteert en binnen je browser toestemming geeft om je locatie met ons te delen, gebruiken wij je locatie om de beschikbare vacatures op basis van je locatie te sorteren. Je locatie wordt niet door Thebe opgeslagen maar is beschikbaar binnen de webbrowser die je gebruikt. Je kan je toestemming hiervoor altijd intrekken binnen de webbrowser. 

Als je een vacature alert wilt ontvangen van vacatures die bij jou kunnen passen, bewaren wij jouw e-mailadres, zoekcriteria en de gekozen frequentie om de vacature alert te ontvangen. 

Sollicitatieprocedure 
Indien de sollicitatie in behandeling wordt genomen, kunnen wij naast de hierboven genoemde gegevens ook de onderstaande gegevens verwerken: 

 • aantekeningen van het sollicitatiegesprek; 
 • Informatie die we ontvangen van de referenties die je hebt opgegeven; 
 • je BIG registratie; 
 • een VOG (verklaring omtrent gedrag); 
 • controle van jouw identiteit tijdens een sollicitatiegesprek door middel van een origineel identiteitsbewijs (wij maken nog geen kopie, dat is wel het geval indien je wordt aangenomen). 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens? 

De door jou aan Thebe verstrekte persoonsgegevens worden door ons bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je  toestemming hebt gegeven in het sollicitatieformulier om jouw gegevens tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren, dan kunnen we jouw gegevens tijdens die periode nog gebruiken om jou eventueel te benaderen voor een passende vacature. Indien je je aanmeldt voor de vacature alert, dan bewaren we jouw gegevens (e-mailadres en voorkeuren) tot het moment van afmelding. 

Heb je de baan gekregen en kom je in dienst bij Thebe, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens? 

Thebe gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij beveiligen onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. 

Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens? 

Derden hebben geen direct toegang tot jouw gegevens.  

Wel schakelt Thebe bij de uitvoering van de dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in. Hierbij kun je denken aan IT-bedrijven die zorgen voor het onderhoud aan software en systemen. Als de verwerking van gegevens hierbij noodzakelijk is, dan sluiten wij daarvoor een verwerkersovereenkomst af met de betreffende partij.  

Uitsluitend indien Thebe hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. 

Welke verzoeken kun je doen in verband met jouw persoonsgegevens? 

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Thebe over je verzamelt en deze laten corrigeren, overdragen of verwijderen door een verzoek op te sturen naar: FG@thebe.nl 

Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via FG@thebe.nlIndien je een klacht wilt indienen over ons gebruik van jouw gegevens of over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We vragen je echter dan eerst contact op te nemen met onze Functionaris gegevensbescherming, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. 

Cookieverklaring

Bekijk hier onze cookieverklaring