Verzorgende IG

Als verzorgende bied je zorg en verplaats je je iedere dag opnieuw in de behoeften en wensen van de cliënt/bewoner. Door de mens te blijven zien, onderneem jij al het mogelijke voor het optimale welzijn en welbevinden van de cliënt/bewoner.

Tegelijkertijd draag je bij aan het stimuleren van de zelfredzaamheid van de cliënt/bewoner door goed te observeren en uit te gaan van mogelijkheden. Daarmee draag je ook bij aan het versterken van het vertrouwen van de cliënt/bewoner in zichzelf. Jij ondersteunt de cliënt/bewoner bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en je verricht verzorgende en risicovolle handelingen conform de bevoegdheidsregeling.

In sommige gevallen organiseer je de zorgverlening rondom de cliënt/bewoner in de wijkverpleging als het gaat om stabiele zorgsituaties. Je werkt op basis van het zorg(leef)plan. Bijzonderheden worden door jou gesignaleerd en je onderneemt daarop gepaste actie. Je zorgt ervoor dat je alles rapporteert en/of doorgeeft aan je collega’s.

Hoe word je Verzorgende IG? 

Om als verzorgende IG aan de slag te gaan volg je een leerwerktraject bij Thebe. Je volgt de opleiding via een ROC of via Curio. De volgende opleidingen zijn mogelijk: 

Opleiding verzorgende IG voor zij-instromers

Heb je geen opleiding in de zorg, maar zou je wel graag om willen scholen naar de zorg? Dan is het mogelijk om via SwitchZ een speciaal zij-instroom traject te volgen. Klik hier om daar alles over te lezen. 

Specialisatie gediplomeerde verzorgenden

Ook als je je diploma verzorgende IG al hebt, zijn er mogelijkheden om je te specialiseren op een bepaald vakgebied. Onderwijsinstelling Bureau G&D biedt hiervoor de volgende opties: