Ondersteuner thuis

In jouw rol als ondersteuner thuis ondersteun je de cliënt en zijn/haar mantelzorger op allerlei manieren. Als ondersteuner thuis werk je vanuit het zorgleefplan van de cliënt zoals (samen) een boodschap doen, samen een wandeling maken of samen koken. Je levert daarmee een bijdrage aan de invulling van een zinvolle dagbesteding. Je voert je werkzaamheden uit in overleg met de Thebe zorgcoördinator van de cliënt.

Door de mens te blijven zien, onderneem jij al het mogelijke voor het optimale welzijn en welbevinden van cliënten. Je houdt daarom ook rekening met de zelfredzaamheid van de cliënt door goed te overleggen over de door jou uit te voeren werkzaamheden. Denk hierbij aan
ondersteuning bij het samen doen van de huishouding, afspraken en hobby’s. Ook ondersteun of begeleid je je cliënt zonder fysiek contact binnen de kaders van het zorg(leef)plan zoals naar een toiletbezoek, bij het aankleden en bij eten en drinken.

Je hebt aandacht voor de cliënt en je signaleert en rapporteert eventuele veranderingen in de cliëntsituatie met betrekking tot de gezondheid, welbevinden en leefomgeving van de cliënt. Je ondersteunt de cliënt volgens de zorgvisie en de Bedoeling van Thebe zodat de cliënt zo lang
mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. 

Naast het werk voor de zorg, vervul je ook een rol voor het team, omdat je teamtaken vervult.

Hoe word je ondersteuner thuis? 

Om als ondersteuner thuis aan de slag te gaan volg je een opleiding van 5 modules. Iedere module kost je 1 uur tijd.

Meer weten over hoe je bij Thebe zorgprofessional kunt worden? 

We leggen het goed uit in de onderstaande poster. Heb je hier daarna nog vragen over? Neem dan contact op via thebeleert@thebe.nl