De Wauw van Chris - Verpleegkundig specialist

‘Als verpleegkundig specialist werk ik deels in het verpleegkundig domein en deels in het medisch domein. Ik werk op twee locaties, bij De Vloet in Oisterwijk en bij De Clossenborch in Hilvarenbeek. Op vaste tijden doe ik mijn verpleegkundige visites, dat betekent dat ik naar de afdeling ga en de patiënten doorneem. Daarnaast heb ik multidisciplinaire overleggen en zorg-arts-psychologen overleg voor bewoners met complex gedrag.

Dit is een hele leuke baan en past heel goed bij mij. Ik heb echt het gevoel dat ik een verschil kan maken. Wat ik met name doe is heel goed kijken en luisteren wat er in het belang van de bewoner medisch gezien zinvol is. Wat kan bijdragen aan het welzijn van een bewoner? Zoveel mogelijk levensvreugde en zo weinig mogelijk ellende, daar ga ik het gesprek over aan.

‘Mijn vak is negentig procent communicatie’

Een verpleegkundig specialist is samen met de arts de regiebehandelaar van de bewoner. We kijken samen wat er multidisciplinair nodig is, maken een behandelplan en stemmen dat af met de verschillende disciplines. We proberen alles wat er speelt te verbinden met elkaar en de grote lijnen te bewaken. Communicatie is daarbij heel belangrijk. Rondom een bewoner is een groot netwerk; het sociale netwerk, het zorgteam en eventueel medisch specialisten in het ziekenhuis. Als verpleegkundig specialist probeer ik het overzicht te houden. Soms vraagt het verdieping te zoeken in wat we weten en wat we kunnen. Dat boven tafel te krijgen vraagt afstemming.

Bijdragen aan een laatste zinvolle levensfase

Ouderenzorg is voor mij interessant, omdat ik het gevoel heb dat ik bij kan dragen aan een mooie laatste fase van het leven van bewoners die verpleeghuiszorg nodig hebben. Zij hebben van meerdere disciplines zorg en behandeling nodig, zoals ergotherapeutische zorg, fysiotherapie, geestelijke en psychische zorg. Medisch gezien is het vaak complex. Het geeft mij voldoening om de bewoners en hun naasten hierin te begeleiden.

Een maatschappelijke rol en een leuke ontmoeting op de gang

Wanneer mensen oud zijn, is het belangrijk om te kijken of het medisch handelen iets toevoegt en of het haalbaar is. Ik vind het een hoog goed om kritisch te kijken naar zinvol medisch handelen, in het belang van een bewoner. In het domein waar wij werken kunnen wij daar een belangrijke maatschappelijke rol in vervullen. We gaan bijvoorbeeld ook op zoek naar hoe iemand in het leven heeft gestaan. Het levensverhaal van de bewoner laat zien wat iemand belangrijk vindt in het leven. We spreken veel over levensvraagstukken. Daarnaast proberen we het ook luchtig en gezellig te houden. Er is ook tijd voor een leuke ontmoeting op de gang en een schouderklopje.

Eigen regelruimte is fijn

Als verpleegkundig specialist werken wij samen met basisartsen en specialisten ouderengeneeskunde binnen een zelfstandig team. Dat betekent dat wij zelf als team veel regelruimte hebben. Hoe wij ons werk inrichten, daar mogen wij zelf onze accenten in leggen. Veel eigen regelruimte is fijn, maar vraagt wel effort. Mij spreekt deze vorm van werken heel erg aan.

We hebben elkaar allemaal nodig

Het uitvoerende werk is steeds meer verschoven naar de verpleegkundig specialist. In de praktijk betekent dat ik veel overleg over bewoners. Als het nodig is kunnen wij altijd een specialist ouderengeneeskunde benaderen. Het contact is heel laagdrempelig. Door deze constructie is er tijd en ruimte voor de specialisten ouderengeneeskunde om verdieping te zoeken in subspecialismen. Een mooie constructie vind ik.

Iedereen heeft het beste met de bewoners voor

Ook de samenwerking met de zorgteams is intensief. Wij staan continu met elkaar in contact. Sommige cliënten vragen weinig medische behandeling, sommige heel intensief. De verzorgenden zijn onze ogen en oren. Als ik een slaapmiddel of pijnmedicatie inzet, dan moet de zorg het effect observeren. Op ons eigen gebied hebben we allemaal onze toegevoegde waarde. Gezamenlijk bieden we de meest optimale zorg.
Ik vind Thebe een fijn zorgbedrijf om voor te werken. Ik krijg veel vrijheid, vertrouwen en regelruimte. Ik ben heel tevreden met Thebe en Thebe met mij. Overweeg je bij Thebe te solliciteren? Je kan heel vrijblijvend een dagdeel meelopen. We zullen je met open armen ontvangen.’

Vragen over Werken bij Thebe? Stel ze aan:
Team Recruitment
Thebe
Yvonne de Laat
Yvonne de Laat
Luuk Houx
Luuk Houx
Bregje van Gorkum
Bregje van Gorkum
Floortje Jansen
Floortje Jansen
Esther Langeweg
Esther Langeweg
Annemarie Pelle
Annemarie Pelle
Floor van Ommeren
Floor van Ommeren
Puck van Berkel
Puck van Berkel
Carla Jansen
Carla Jansen